Erasmus+ KA103 Nedir?

Erasmus KA103 Programıyla Öğrenciler program ülkelerinde Erasmus hareketliliği yapıp Avrupa’da bir ülkede eğitim alma ya da staj yapma fırsatı bulurken farklı kültürlerle iç içe olabilirler ve kendi kültürlerini uluslararası bir ortamda paylaşabilirler. Öğrencide aranan şartlar Örgün öğretime devam eden öğrenci olmak, istenilen AGNO ve Yabancı Dil yeterliliğine sahip olmak ile sınırlıdır.

Hangi ülkelere gidilebilir?

Erasmus+ KA103 programı ile AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkelerine (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) öğrenim ve staj hareketliliği için gidilebilir. Üniversitemiz öğrencileri üniversitemizle anlaşması bulunan aşağıdaki ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler.

 • Letonya
 • Almanya
 • Portekiz
 • Macaristan
 • Romanya
 • Finlandiya
 • İspanya
 • Litvanya
 • Slovakya
 • Fransa
 • Slovenya
 • Polonya
 • İtalya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Yunanistan
Ne Zaman Başvurulabillir?

Erasmus+ KA103 programına başvurular genellikle programın gerçekleşeceği yıldan bir önceki yıl başlar. Genellikle her yıl Şubat’ın son haftası veya Mart’ın ilk iki haftası arasında olur. Her yılın planlanan takvimi bu aralıklar arasında değişiklik göstermektedir. Web sitemizden bu takvim her yıl duyurulur.

Ne Zaman Gidilebilir?

Öğrenciler tek bir yarıyıl ( Güz ya da Bahar) ya da tüm akademik dönem ( Güz ve Bahar) şeklinde Erasmus+ hareketliliğini gerçekleştirebilirler. Güz dönemi akademik yıl her yıl genellikle Eylül-Ocak dönemi arasındadır, Bahar dönemi ise Şubat-Haziran arasındadır.


Staj Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Atatürk Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO,
 • Yapılacak olan Dil sınavından en az A2 düzeyi gibi hususlar dikkate alınır.

 

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri (Staj)

Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması (AGNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur. Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.

Değerlendirme sürecine katılan öğrencilerin ilanı alfabetik sıra ile gerçekleştirilir. Staj hareketliliği kapsamında puan sıralaması olmaksızın minimum şartları sağlayan tüm adaylardan ilan edilen tarih aralığında kabul mektuplarını kendilerinin temin ederek Erasmus Ofisine teslim etmesi beklenir.

 

Erasmus Not Eşdeğerliliği İçin Tıklaynız.

ATASEM Erasmus+ sınav tanıtımı için Tıklayınız.

Üniversitemizin 26/05/2017 tarih ve 86432244-40 numaralı Değişim Programları Uygulama Esasları Senato Kararı için tıklayınız.

2019 KA103 uygulama el kitabını indirmek için tıklayınız.

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa olamaz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

 

Hibe Miktarları Ne Kadardır?
Tablo 1. 2018 sözleşme döneminde seçilen öğrencilere uygulanacak hibe tablosu
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400

* Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.


Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Atatürk Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO,
 • Yapılacak olan Dil sınavından en az B1 düzeyi,
 • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS)
 • Eğer öğrencinin alttan dersi varsa AGNO şartını sağlıyor olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.
Öğrenci Değerlendirme Kriterleri
Ölçüt Ağırlık Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Online sınav ve sözlü mülakat uygulanması halinde %25 online dil sınavı, %25 sözlü mülakat (toplam 100 puan
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan *
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan **
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle
lgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5 puan

Ayrıca, Erasmus+ KA103 ve KA107 hareketliliklerinden yararlanmak isteyen öğrenci yerleştirmelerinde tüm kriterlerin eşit olması halinde, doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilmektedir.

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.