PLANETISE PROJESİ

Nedir?

PLANETISE Projesi (Çevre Çalışmalarından Esinlenme, Çevresel Araç Kullanarak Eylemde Bulunma ve Ağ Kurma İçin Pratik Öğrenme), gençleri çevreyi koruma, aktif vatandaş olma; yerel, ulusal, Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde iklim değişikliğine karşı mücadele gibi politik ve sosyal alanlarda yer almaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

GEZEGEN OYUNU

Nedir?

“Gezegen oyunu”, gezegenimizin çevre sorunları ve korunmasıyla ilgilenen uluslararası STK’ların yanı sıra Doğa’nın gezegenin iklimini (toprak, hava, su ve ateş) tanımlayan dört temel unsuru hakkında çevreye ilişkin 700 soru içerir. PLANETISE, ortak ülkeler arasında, Çevre Eğitimi konusundaki ihtiyaçlara cevap vererek, gruplar üzerinde çalışarak ve bu sektörle ilgili ortak kararlar alarak çevresel sorunları anlamaya ve çözmeye odaklanmaktadır.

PLANETISE Projesi (Çevre Çalışmalarından Esinlenme, Çevresel Araç Kullanarak Eylemde Bulunma ve Ağ Kurma İçin Pratik Öğrenme), gençlerin çevreyi koruma, aktif vatandaş olma ve yerel olarak iklim değişikliğine karşı mücadele gibi politik ve sosyal alanlarda Ulusal, Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde yer almaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Proje, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi pedagojileri de tanıtmaktadır. Böylece çevre eğitimini daha ilgi çekici, etkileşimli ve etkili hale getirmektedir. Ayrıca proje, gençlere sosyal değerler kazanma, doğal çevre hakkında bilgi edinme, çevreyi etkileyen konulardaki farkındalıklarını arttırma ve onu geliştirmek ve sürdürmek için yapılabilecek eylemleri gerçekleştirmeleri ve buna karşı daha sorumlu olmaları için yeni araçlar sunmaktadır.

Projenin yenilikçiliği, sosyal medya iletişimini sağlayan bir e-platform dahil olmak üzere, ortak ülkelerin farklı ulusal ortamlarına ve gereksinimlerine uyarlanmış çekici, öğretici ve başarılı bir şekilde test edilmiş eğitim aracı – “Gezegen Oyunu”nu sunuyor.

 •  Farklı alanlarda becerileri geliştirirken, gençlerin öğrenmesini; çevreyi anlama ve motivasyona yönelik anlayışını en üst düzeye çıkaran pedagojik ve motivasyonel bir metodoloji uygulamak;
 •  Gençlere çevre eğitimini öğretmek için gençlik kuruluşlarına yenilikçi araçlar sağlamak;
 •  Çevrenin korunmasına ve toplumsal değerlere derin bir ilgi duymaları için gençleri motive etmek ve onları bu değerlerin korunmasına ve iyileştirilmesine aktif olarak katılmaları için teşvik etmek;
 •  Sorumluluk duygusu geliştirerek, acil çevre sorunlarına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek gençlerin katılımını ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek;
 •  Ortak ülkeler arasında bilgi aktarımı yapmak ve paylaşmak;
 1. Gençlik Liderleri / Çevre, gençlik, sürdürülebilirlik, enerji alanında faaliyet gösteren gençlik örgütlerinin temsilcileri;

 2. Gençlik Çalışanları;

 3. MYO, Mesleki eğitimciler ve organizasyonlar;

 4. NGO’lar (Sivi Toplum Örgütleri) ve toplum merkezleri;

 5. Okullar ve Eko kulüpleri;

 6. Eğitim Kurumları (Bakanlıklar, Bölgesel Eğitim Müfettişleri, Çevre ve Su Bölgesel Müfettişleri dahil);

 7. Üniversiteler ve Kolejler.

Oyun kurallarını indirmek için tıklayınız.