Hollanda Ulusal Ajansından alınan duyuruda,  15-17 Nisan 2020 tarihlerinde Hollanda’nın Leiden şehrinde “Professionalisationin Higher Education” başlıklı Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti (TCA) düzenleneceği bildirilmektedir.

Adı geçen faaliyete Yükseköğretim kurumlarının Eğitim Fakültelerinden temsilcilerin katılımı beklenmektedir. Katılımcıların özellikle öğretmenlerin 21. yüzyılda karşılaştıkları temel zorluklar: öğretmen azlığı, dijital dönüşün sınıflardaki çeşitliliğin artması (uluslararasılaşma) alanlarında bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir. Faaliyette katılımcılar yukarıda belirtilen konuların öğretmenlik müfredatına derç edilmesi ile bu alanlarda kendi mesleki gelişimlerini nasıl sağladıkları ve bu konuda uluslararası hareketliliğin rolü hakkında meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunma, yeni partnerlerle tanışma ve bu alanlarda araştırma sonuçlarını değerlendirme şansı bulacaklardır.

Etkinliğe seçilen katılımcıların faaliyete ilişkin konaklama ve seyahat harcamalarının %95’i Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar öncelikle harcamalarını kendileri yapacak, daha sonra uygun masrafların %95’i katılımcılarla imzalanacak sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından katılımcılara ödenecektir.

Yukarıda detayları verilen TCA faaliyetine katılım başvurusu yapmak için en geç 21 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar (18:00) https://form.ua.gov.tr?id=b9a5fb91-11b8-47c0-815b-d289303266cd

adresinden kayıt yapılması gerekmektedir. Yapılan başvurular arasından değerlendirme yapılarak 1 katılımcı belirlenecektir. Faaliyete katılım için seçilen temsilciye e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Program hakkında detaylı bilgiye https://salto-et.net/tca/event/77 adresinden ulaşılabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.