Proje Tabanlı Mevlana ile YÖK tarafından belirlenen ülkeler ve konularda proje yapılarak öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik değişimlerde proje kapsamında destek sağlanmaktadır.

Ne zaman Başvurulur?

Başvuru takvimi YÖK tarafından belirlenmektedir. 2020-2021 yılı için başvurular 13.03.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasındadır.

Mevlana Projeleri ile İlgili Önemli Hususlar:

1.Mevlana Projelerini diğer bilimsel projelerden ayıran en önemli fark, projelerin gerçekleştirilebilmesi için sadece hareketlilik (gidiş-geliş) esnasında oluşan masraflar için destek vermesidir. Mevlana projesinin hedeflediği temel unsur, bilimsel yetkinliği ve donanımları hazır olan kuruluşların bu kapasitelerini ortaklaşa kullanabilmelerine imkan sağlamak için gereken gidiş-geliş ve diğer ülkede çalışmaları sırasında konaklamaları için gereken masrafları karşılamaktır.

2. Mevlana projeleri de diğer bilimsel projelerde olduğu gibi, projenin hem süreci hem de sonucuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren bir başvuru formunun doldurulmasını ve proje sonunda faydalı bilimsel çıktılar oluşmasını gerektirir.

3. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de sadece öğretim üyesi hareketliliğini içeren projelerin desteklenme şansının çok az olduğudur. Projelerin karşılıklı olarak hem öğrenci hem de öğretim üyesi değişimini gerçekleştirecek şekilde planlanması ve önerilmesi gerekmektedir.

4. Projeler neredeyse bütün dünya ülkeleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Proje yapılabilen ülke listesine ulaşmak için tıklayınız.

5. Projeler sadece YÖK tarafından belirlenen konu başlıklarında yapılabilmektedir. YÖK’ün ilgili kararına ve Proje konu başlıklarına ulaşmak için tıklayınız.

6. Proje yapılacak yurt dışındaki üniversite ile Mevlana anlaşmamız olması gerekmektedir. (Güncel anlaşma listesi) Eğer proje yapmak istediğiniz üniversite ile anlaşmamız yoksa, anlaşma sürecinin başlatılabilmesi için dış ilişkiler ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Anlaşma süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.
• Yurtdışındaki üniversitenin tanınıp tanınmadığı konusunda Dış İlişkiler Ofisi tarafından YÖK’e “Tanınma Talep Dilekçesi” gönderilmesi.
• Anlaşma yapılacak birimler tarafından Mevlana Değişim Programı Protokolünün doldurulması. (Anlaşma listesi, kurum kodları listesi)
• Dış İlişkiler Ofisi tarafından imza sürecinin tamamlanması.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı YÖK Yürütme Kurul Kararı için tıklayınız.

Proje Tabanlı Mevlana ile ilgili süreç:
1-Projeyi yapacak birim tarafından, proje konusu ve ortağının belirlenerek, anlaşma yoksa anlaşma sürecinin tamamlanması.
2-Proje ortağı kurumunda bilgilerini içeren proje formunun örneği
3- Projenin başka bir desteği varsa Proje formuna ek belgelerde belirtilmesi gerekmektedir.
4-Dış İlişkiler Ofisine ulaşan belgeler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına iletilir.
5-Projeler YÖK tarafından değerlendirerek desteklenip desteklenmeyecekleri hususunda karara bağlanır.
Ödemeler ile ilgili hususlar:

Proje bütçesini YÖK her projenin kendi özelinde belirlemektedir. Buna ilave olarak, bütçe ve ödemelerle ilgili hususlar aşağıdaki gibidir.

• Proje kapsamında değişime katılacak Öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını geçmemek üzere;

• Öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır.

• Makine-teçhizat taleplerinin bütçesi YÖK tarafından ayrı değerlendirilecektir ve bu kalemlere ödeme yapılmayacaktır. Ancak –varsa- bu gider kaleminin nereden karşılanacağının da Proje Önerisi Başvuru Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir.