Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.
MDP yönetmeliği 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öğrenciler MDP'nin yanında ERASMUS ve Farabi değişim programlarından da faydalanabilirler.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Ancak ERASMUS ülkeleri hariç tutulmuştur.

TC uyrukluların değişime gelmesi ve gidenlerin de kendi ülkelerine gitmeleri mümkün değil.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için gidebilirler. Öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. 2015-2016 dönemi için giden öğretim elemanlarının değişimi durdurulmuştur.
Dönemlik ders uygulaması olan fakültelerde öğrencimiz iki dönem boyunca değişimden faydalanma hakkı kazanmış ama birinci dönem sonunda bırakıp geri dönmeye karar verirse bunda bir sakınca yoktur. Ancak, dönemi tamamlayıp belgelerini almış olması gerekir. Mevlana Yükümlülük Sözleşmesi gereği mücbir sebepler dışında değişimin yarıda bırakılması mümkün değildir. Değişimin yarım bırakılması halinde öğrenciye ödenen burslar geri talep edilir ve aldığı derslerden başarısız olur. Değişimin planlanandan daha fazla olarak gerçekleştirilmesi de mümkün değildir.

Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve MDP Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları.

Mevlana Değişim Programı'na başvurabilmek için örgün eğitim kurumlarında öğrenci olmak gerekmektedir. Vatandaşlık şartı yoktur.
Mevlana Değişim Programı'na kayıtlı olduğunuz üniversiteden başvurmalısınız. Örnek: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Atatürk Üniversitesi'nde eğitim görmektedirler. Bu öğrenciler her ne kadar Atatürk Üniversitesi'nde eğitim görmekte iseler de başvurularını kayıtlı oldukları Erzincan Üniversitesi'ne yapacaklardır.
Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir.
    Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
    Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,
    Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması.
Başvurular senede bir kez Nisan-Mayıs aylarında olur.
Başvurular oia.atauni.edu.tr adresinden online olarak yapılır. Ayrıca dokümanların aslı talep edildiğinde Mevlana koordinatörlüğümüzde teslim edilecektir.
Yapılacak dil sınavının %50’si ve öğrencinin bir önceki yıl aldığı notların ağırlıklı ortalamasının %50’si dikkate alınarak seçim yapılır.
Kalacak yer ayarlamasını öğrenci veya öğretim elemanı kendisi yapacaktır.
Mevlana'da yeni anlaşma yapmak için öncelikle ofisimiz tarafından YÖK'e yazıp ilgili üniversitenin tanınma durumunu sorulur. Tanınan üniversitelerle rektörler düzeyinde mevlana protokolü imzalanır. Protokoller imzalandıktan sonra karşılıklı kontenjanlar belirlenir ve değişim sürecine başlanır.

Dil puanı olarak ulusal ve uluslararası gerçeliliği olan belgelerin yanında üniversitemizin yaptığı genel dil sınavlarını da kabul ediyoruz. Ayrıca üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ATASEM - +90 (442) 231 53 72) belli zamanlarda İngilizce dil sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu sınavlara girebilirler. Arapça'dan sınav olmak isteyenlerin Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim elemanlarının seçiminde yabancı dil sınavı şartı veya başka bir sınav yoktur. Aynı programa birden fazla öğretim üyesi başvurması durumunda akademik ünvan, kıdem, daha önce Mevlana değişimine katılmış olma, koordinatörlük görevi, yabancı dil puanı gibi kriterler dikkate alınarak seçim yapılır.

Değişime sonraki dönem gidileceğinden son sınıf öğrencileri programa başvuramaz. Tıpta intörnlük dönemine gidecek öğrenciler de (5. sınıf) başvuramazlar. Birinci sınıf öğrencileri başvuru sırasında en az bir sömestr eğitim görmüş olmalıdır. Türkiye'deki birçok tıp fakültesinde olduğu gibi sömestr sonunda ders puanları kesin olmayıp, senelik ders sistemi uygulanan fakültelerde öğrenci ancak o seneyi bitirip notunu kesinleştirdikten sonra başvurabilir. Komite sistemi uygulanan fakültelerde final sınavı sene sonunda ise sadece ilgili komite puanlarıyla başvuru yapılamaz.

Öğrenci gittiği kuruma herhangi bir ücret ödemez.

Öğrenci gitmeden ders eşdeğerlikleri belirlenir ve bu derslerden başarılı olması halinde kendi derslerinin yerine sayılacağı imza altına alınır. Öğrencinin bütün derslerden başarılı olması durumunda, ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.
Öğrenci değişime hak kazandıktan sonra bölüm koordinatörü ile birlikte ders eşleştirmelerini yapacaktır. Öğrenim protokolü, öğrencinin kendisi tarafından, bölüm başkanı ve ilgili koordinatör tarafından imzalandıktan sonra tarafımıza ulaştırılmalıdır. Öğrenim protokolü ancak tüm imzalar tamamlandıktan sonra geçerli olur. Öğrenci yapacağı protokolde gideceği eğitim kurumunda EN AZ kayıtlı olduğu kurumda alması gereken kredi miktarını almalıdır.
Başvurular senede bir kez Nisan-Mayıs aylarında olur.
Eğitim döneminin sonunda sürecin tamamlanabilmesi ve öğrenciye yapılması gereken %30'luk burs kesintilerinin ödenebilmesi için aşağıdaki belgelerin ofisimize teslim edilmesi zorunludur: Gidilen üniversite tarafından imzalanmış katılım belgesi Bilet/biniş kartı fotokopileri Transkript Nihai rapor (web sitemizden doldurulacak)
Mevlana Değişim Programı'ndan faydalananlar ilgili yönetmeliğin hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Buna göre, değişim programı mücbir sebepler olmadığı müddetçe zamanından önce kesilemez. Öğrencinin anne veya babasının vefat etmesi gibi mücbir sebeplerle değişimi yarım bırakması halinde durumu bildiren bir belgenin ofisimize sunulması zorunludur. Diğer taraftan, öğrencinin değişim programında geçirdiği süre ve aldığı derslerin durumuyla ilgili de yazılı bir belge sağlaması gerekir.
Öğretim üyesi bilet geri ödemesini ve yolluklarını alabilmesi için aşağıdaki belgeleri teslim etmelidir: Gidilen kurum tarafından imzalanmış katılım belgesi Gidiş ve dönüş bilet/biniş kartı Nihai rapor (web sitemizden doldurulacak)
Uçak biletini öğrenci veya öğretim elemanı kendisi alacaktır. Biletin bir kopyası Mevlana koordinatörlüğümüze teslim edilecektir.