Vizyon

Vizyonumuz, Atatürk Üniversitesi’nin uluslararası alanda tanınır, sürdürülebilir ve kaliteli işbirlikleri ile hem bulunduğu uluslararası coğrafyaya hizmet veren hem de sınır tanımadan uluslararasılaşan bir üniversite olmasıdır.

Misyon

Misyonumuz, Uluslarasılaşmaya yönelik hedef ülke-hedef alan stratejilerini belirlemede yönlendirici olarak, çeşitli hareketlilik programları, ikili anlaşmalar, etkinlikler vasıtasıyla, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin uluslararasılaşması ve alanında tanınırlığı yüksek, seçkin yabancı akademisyen ve araştırmacıların üniversitemize çekilmesidir.