Korneli Kekelidze Gürcistan Ulusal Yazmalar Merkezi tarafından 15-24 Temmuz 2020 tarihlerinde "Uluslararası Gürcü Çalışmaları Yaz Okulu ve Konferansı" düzenleneceği ve ülkemizden de öğrencilerin katılmasının beklendiği belirtilmektedir. Bahsi geçen Merkezin düzenlediği yaz okulunun içeriğinde Gürcü dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü tanıtan akademik ve kültürel programların (dersler, atölyeler, geziler
vb.) yer aldığı, yaz okulu için son başvuru tarihinin 20 Şubat 2020 olduğu, Tiflis'e gidiş-dönüş masrafının katılımcılara ait olacağı, geri kalan masrafların ise Gürcistan tarafınca karşılanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yaz okulu başvuru formu ile başvuru koşulları ve programın ayrıntılarına ilişkin bilgiye "https://manuscript.ge/2019/11/20/international-summer-school/?lang=en" adresinden ulaşabilir, sorularınızı "summerschool@manuscript.ac.ge" e-posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.