09/05/2021 tarihinde ilan etmiş olduğumuz 2021/2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçlarına istinaden staj hareketliliği için “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan ve 04/06/2021 tarihine kadar kabul mektuplarını ofisimize teslim eden öğrencilerimizin belgeleri kabul edilmiş olup ve kabul mektuplarını teslim eden adaylar aşağıda listelenmiştir. Hareketlilik süresi KA103 Programında her bir aday için min. 2 ay maks. 3 ay, KA107 Programında ise her bir aday için 2 aydır. Daha uzun süreli staj hareketliliği planlayan KA103 Programı adayları hareketliliklerine “zero grant” yani "hibesiz" olarak devam edebilecektir, KA107 Programı katılımcıları için daha önce de ilan edildiği üzere kural gereği hareketliliklerine "hibesiz" olarak devam edememektedir. “KA103 Programı” kapsamında ilgili hareketlilik için kontenjanımızın 25 kişi olduğu önceki duyurularımızda ilan edilmişti fakat staj süresi 2 ay olan adaylar olması dolayısıyla toplamda 27 aday hibeli olarak KA103 Programından yararlanma şansı elde etmiştir. 26/05/2021 tarihli "Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısında" da ilan edildiği üzere hibeli kontenjanımız dolduğundan ilgili tarih itibariyle teslim edilen kabul mektupları teslim tarihlerine istinaden yedek listeye alınmaktadır. Bu doğrultuda 30/06/2021 günü mesai bitimine kadar “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan öğrencilerimizin ve Staj ve Öğrenim hareketliliğine aynı anda başvuru yapan adayların (Öğrenim hareketliliği için gerekli şartı sağlayamamaları durumunda Staj Hareketliliğinden (hala min. A2 şartını sağlamaları durumunda) staj listesinde isimleri yer almasa da yararlanma durumları devam ettiğin) kabul mektupları beklenmektedir. Söz konusu tarihe kadar teslim edilen kabul mektupları teslim tarihlerine istinaden yedek listeye alınacak alıp, düzenli aralıklarla ilgili liste güncellenecektir.  KA103 Programı kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimiz için hareketliliğinizi gerçekleştirebileceğiniz son tarih proje bitim tarihi olan 31/05/2023’tür. “KA107 Programı” kapsamında Amerika için 1, Kosova için 2, Malezya için 1 (Yalnızca doktora öğrencileri hibeli olarak hareketlilik gerçekleştirebilmektedir), Ukrayna için 1  ve Tayvan için 3 kişilik staj hareketliliği kontenjanımız mevcuttur. Adaylar ayrıca hibesiz “zero grant” olarak: Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Pakistan’da kabul almaları durumunda staj hareketliliği gerçekleştirebileceklerdir. Bu program kapsamında öğrenciler, ilgili ülkelerdeki üniversitelere veya akademik olmayan kuruluşlara (şirketler,  yükseköğretim  kurumları,  araştırma  merkezleri,  serbest  meslek  erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak  ekonomik faaliyette bulunan  her türlü  kuruluş) staja gidebilir. KA107 Programı kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimiz için hareketliliğinizi gerçekleştirebileceğiniz son tarih proje bitim tarihi olan 31/07/2023’tür. 2021/2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği listesi için tıklayınız.