• 2020-2021 Akademik yılı ERASMUS+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları başlamış olup, başvuru formu online olarak OBS sistemine giriş yapılarak doldurulup, çıktısı alınabilecektir. Personel Ders Verme Hareketliliğinebaşvuru tarihi 5 Temmuz -  19 Temmuz 2021 Pazartesi günü 23:59’a kadardır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2021 Cuma günü atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri aşağıdaki linkte belirtilmiştir. Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme kriterleri için tıklayınız.
 • Başvuracak öğretim elemanlarımızın (öğretim üyesi, öğretim görevlisi (ders veren) ve araştırma görevlisi dr.) OBS sisteminden başvurularını gerçekleştirdikten sonra, imzalı başvuru formu, akademik teşvik puanı belgesi, başvuru esnasında KPDS/ÜDS/YDS dışında ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen bir yabancı dil sınav puanı girdilerse, yabancı dil sınav belgelerinin bir kopyasını erasmus@atauni.edu.tr adresine e-mail ile göndermeleri önemle rica olunur. Elden herhangi bir evrak teslim alınmayacaktır.
Başvuru formuna nasıl ulaşılacağını öğrenmek için tıklayınız. Erasmus+ KA103-KA107 Projeleri Hareketlilikleri ile İlgili Genel Bilgiler:
 • 2019 ve 2020 yılları KA103 Projeleri kapsamında Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda, Norveç) istinaden 61 personel gönderilmesi öngörülmüştür.
 • Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 gün (seyahat dâhil) olarak sınırlandırmıştır.
 • 2019 ve 2020 yılları KA107 Projeleri kapsamında ise:
  • A.B.D için 6,
  • Arnavutluk için 2,
  • Bosna Hersek için 2,
  • Cezayir için 2,
  • Kosova için 2,
  • Lübnan için 1,
  • Malezya için 1,
  • Rusya için 1,
  • Tayvan için 3,
  • Ukrayna için 1,
  • Ürdün için 1 kişilik kontenjanımız mevcuttur.
 
 • KA107 projeleri için minimum hareketlilik süresi 5 gündür, uygun koşullarda hareketliliğin bir gün öncesi ve bir gün sonrası da olmak üzere maksimum 7 günlük hibe sağlanabilmektedir. Aynı zamanda seyahat hibesi KA107 hareketliliği için de mevcuttur.
 • KA107 kapsamında;
 • Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine katılacak personelin en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.
 • Erasmus+ Programı ile hareketlilik gerçekleştirilecek ülke için verilecek seyahat hibesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm)   kullanılarak hesaplanacaktır.
 • Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine hak kazanan öğretim üyesi, ya mevcutta Erasmus+ anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gidebileceklerdir.