2019-2020 yılları Erasmus+ KA103 ve KA107 Projeleri 2021/2022 Akademik yılı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları 04/09/2021 Cumartesi günü tamamlanmış olup, sonuçlar ekli listede yer almaktadır. 2019 ve 2020 yılları projeleri için Üniversitemize tahsis edilen Personel Eğitim Alma Hareketliliği hibe kaynağına göre KA103 programına (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda, Norveç) 15 ve KA107 programına 17 personelin katılması öngörülmüştür. Hareketlilikten yararlanmak isteyen adaylar  Personel Eğitim Alma ilanında belirtildiği şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca ilk ilanımıza ait son başvuru tarihi olan 19/07/2021’e kadar başvurularını tamamlayan adaylara Ofisimiz Yönetim Kurulu Kararına istinaden +3 puan verilmiştir.  KA103 ve KA107 hareketliliklerine aynı anda başvuru gerçekleştiren adayların öncelikli tercihi KA103 olarak değerlendirilmiş ve yerleştirme sağlanmıştır. İlgili hareketliliklerden yararlanmaya hak kazanan adaylarımız için son kabul mektubu teslim etme tarihi 29/10/2021 Cuma günü 17:00’a kadardır. Kabul mektupları elden teslim alınmayacak olup, erasmus@atauni.edu.tr adresine mail olarak iletilmelidir. Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen adaylarımız ise 17/09/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini erasmus@atauni.edu.tr adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. KA107 programında yararlanma hakkı kazanan adayların 17/09/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar https://forms.gle/XWwjMS9Z4X5sJPTXA linkinde yer alan formdan gitmek istedikleri üniversite tercihlerini yapması gerekmektedir. Tercih yapmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır. Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır. Gitmeye hak kazanan personel KA103 programı için mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye veya bir işletmeye, (eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları) gidebilmesi de mümkündür. Erasmus+ KA103 projesinden ilgili hareketliliğe hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2022’dir. Gitmeye hak kazanan personel KA107 programı kapsamında üniversite personelimiz ortak ülkedeki üniversiteye eğitim almaya gidebilir. Fakat ortak ülkedeki akademik olmayan bir kuruma eğitim almak için gidemez. Erasmus+ KA107 projesinden hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/07/2022’dir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır. Anlaşmalı kurumlarımıza https://oia.atauni.edu.tr/erasmus-rehberi-ve-dokumanlar-ogretim-uyesi/ ve https://oia.atauni.edu.tr/ka107-anlasmalari-kontenjanlar/ linklerinden ulaşabilirsiniz. Sonuç listesi için tıklayınız.