Atatürk Üniversitesine Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanından Faydalanarak Kimler Başvuru Yapabilir?
 • Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
 • Yabancı uyruklu olmaların;
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da içişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar;
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların;
 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların;
 • K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini tamamlayan yada diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.
 • Başvuru Şartları

  İLK YERLEŞTİRMELER: Ancak ATAYÖS sınav sonuçları değerlendirilmektedir. ATAYÖS sınav bilgileri için tıklayınız.
  EK YERLEŞTİRMELER: Kalan kontenjanlara aşağıdaki verilen sınav sonuçları ile başvuru yapılabilmektedir
  • SAT 1 sınavı: en az 400 toplam puan ve en az 200 matematik puanı;
  • ABİTUR sınavı: en az 4;
  • Diğer yükseköğretim kurumları (üniversiteler) tarafından yapılan YÖS sınavları;
  • Orta öğretim puanı: tam notu en az %60’ı (Sadece Açıköğretim Fakültesi’ne Başvuru Yapabilirler).
  TÜRKİYE BURSLUSU : YTB’nin velildiği tarihe kadar kayıt yaptırılabilir. Türkiye burslarına başvuru yapmak için tıklayınız.

  Lisansüstü Başvuruları İçin Gerekli Şartlar
 • Aday, müracaat tarihleri içerisinde, internet ortamında Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)‘nde yer alan formları doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri ilgili enstitüye iletildikten sonra başvuru işlemi enstitü tarafından onaylanır. Başvurusunu yapan yabancı uyruklu adaylar, evraklarını şahsen teslim edecekler veya e-posta yoluyla eksiksiz olarak göndereceklerdir. Evrakların eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Aday, başvuru işlemi onaylandıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak tercih ekranından tercihlerini yapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yükseklisans programlarına başvuran adaylar, başvuru şartlarını sağladığı programlardan 3 (Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci adayları 1) tercih yapacaklardır. Öğrenciler, tercih sırası dikkate alınarak tek bir yükseklisans programına yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylara ait sıralama listesi Üniversite web sayfasından ilan edilir.
 • Doktora programlarına başvuracak adayların, ana dilleri dışındaki (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça ) dillerinin birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
 • Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
 • Kayıtlar, öğrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde yaptırılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
 • Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.
 • Lisansüstü Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
 • Bir adet fotoğraf (4,5×6 cm ebatında)
 • Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisans not dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
 • Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge.
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Not döküm belgelerindeki dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre belirlenir.
 • Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u değerlendirmeye alınır.
 • Doktora başvurularında yüksek lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u değerlendirmeye alınır.
 • Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir.
 • Türkçe Dil Sınavı, Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) veya enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır. Bu sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
 • Sınavda başarısız olan öğrenciler, DİLMER tarafından verilen Türkçe eğitimine devam ederler veya kendi olanakları ile Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar.
 • Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.
 • Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir.