Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerine ilişkin, 04-05 Kasım 2023 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü’de “Uluslararası Eğitim Fuarı”na katılım sağlandı.

Bakü’de düzenlenen fuara Koordinatörlüğümüzden Yabancı Öğrenciler Program Sorumlusu Öğr. Gör. Çağdaş ÖNCÜ ve Farabi Değişim Program Sorumlusu Emre ILGAZ katılım sağladılar.

Yabancı Uyruklu Öğrenci kapsamında lisans ve lisansüstü programlarda halihazırda 11500 öğrencinin 6000’den fazlasını oluşturan Azerbaycan Uyruklu öğrencilerimizin eğitim gördüğü üniversitemiz, Azerbaycanlı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.