Devam etmekte olan “2021 yılı KA130 Uzaktan Eğitim Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Projesi” kapsamındaBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü yükseklisans ve doktora öğrencileri için “3 staj hareketliliği” kontenjanımız mevcuttur. İlgili proje kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600 750
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 450 600

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 • 19 Aralık 2023- Başvuruların Açılması
 • 2 Ocak 2023- Başvuruların Son günü
 • 6 Ocak 2023- Başvuru Sonuçlarının İlanı
 • 6 Ocak- 6 Şubat 2023- Kabul mektuplarının teslim edilmesi (E-mail üzerinden erasmus@atauni.edu.tr adresine gönderilmelidir. Elden kabul mektubu teslim alınmayacaktır.
 • 7 Şubat 2023- Asıl ve Yedek Listelerinin İlanı

***DİKKAT***

Başvurular Erasmus başvuru sisteminden https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ giris adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğüne fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir. Başvuruda istenen belgelerin sisteme yüklenmemesi durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlgili başvuru kapsamında ayrıca bir yabancı dil sınavı düzenlenmeyecektir. Bu doğrultuda aşağıda detayları verilen dil sınavları başvuru sırasında kabul edilecektir:

 • 7- 15 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erasmus+ Dil Sınavları (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça),
 • Geçerliliği devam etmek olan YDS ve YÖKDİL Sınavları,
 • Geçerliliği devam etmek olan TOEFL (IBT) ve PTE Sınavları.

ÖSYM tarafından otomatik olarak çekilemeyen tüm sınav sonuçları için adayların dil belgelerini yüklemesi zorunludur. Dış İlişkiler Ofisi web sitesinde yer alan not eşdeğerlilik linki üzerinden ilgili sınavların puan dönüşüm tablosuna ulaşabilirsiniz.

***Önemli Not: Staj hareketliliği kapsamında program kuralları gereğince kurumlararası anlaşma şartı aranmamaktadır. Fakat başvuru sistemi tercih yapma durumunu zorunlu kıldığından başvuru yapan adayların herhangi bir kurumu tercih etmeleri beklenmektedir. Hak kazanan adaylar hareketliliklerini tercih ettikleri kurum yerine başvurunun devamında Ofisimize iletecekleri kabul mektuplarına istinaden gerçekleştirecektir.

DEĞERLENDİRMEYE ALINMA ŞARTLARI

 • Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü lisansüstü programlarında örgün eğitimde öğrenci olmak,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO’ya sahip olmak,
 • Geçerli dil sınavlarından birinden en az A2 düzeyinde bir sonuca sahip olmak.

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (STAJ)

Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması (AGNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur. Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.

Değerlendirme sürecine katılan öğrencilerin ilanı alfabetik sıra ile gerçekleştirilir. Staj hareketliliği kapsamında puan sıralaması olmaksızın minimum şartları sağlayan tüm adaylardan ilan edilen tarih aralığında kabul mektuplarını kendilerinin temin ederek Erasmus Ofisine teslim etmesi beklenir.

*** Staj hareketliliğine başvuran adaylar kabul mektuplarını kendileri temin etmektedir. Anlaşmalı kurumlarımızdan kabul almak istemeniz durumundan https://oia.atauni.edu.tr/erasmus-bilgi/ linkinde yer alan bilgilerden yararlanabilir ve kurumlar ile irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca erasmusintern.org web sitesinden de farklı kurumların staj ilanlarına ulaşabilirsiniz.

*** Öğrencilerin staj hareketliliğini gerçekleştirilebileceği son tarih proje bitim tarihi olan 31/10/2023’tür. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için (lisans, yüksek lisans ve doktora) ayrı ayrı geçerli olmak üzere min. 2 ile maks. 12 ay arasında bir süredir. Üniversitemize tahsis edilen hibe doğrultusunda 2 ay süreli stajlarınız hibelendirilecektir fakat daha uzun süreli staj hareketliliği planlayan adaylar hareketliliklerine “zero grant” yani hibesiz olarak devam edebilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilecek kabul mektupları Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda değerlendirilecektir. Belirtilen süreden önce kontenjanımızın dolması durumunda teslim edilen kabul mektupları teslim tarihlerine istinaden hibe olmasında durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

*** Zorunlu stajlarını Programımız kapsamında gerçekleştirmek isteyen katılımcılar Bölüm Erasmus Koordinatörlerinden stajlarının tanınması hususunda bilgi alabilirler.