BAŞVURU TAKVİMİ

20 Mart 2023- Başvuruların Açılması

3 Nisan 2023- Başvuruların Son günü

6-9 Nisan 2023- Y. Dil Sınavları (Dil Sınavlarına (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) dair detaylar https://oia.atauni.edu.tr/ ve https://birimler.atauni.edu.tr/ataile/ adreslerinden duyurulacaktır.)

10 Nisan 2023- Y. Dil Sınav Sonuçlarının İlanı

14 Nisan 2023- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

14- 21 Nisan 2023- Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz ve Feragatler (E-mail üzerinden erasmus@atauni.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

27 Nisan 2023- Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

15 Mayıs- 16 Haziran 2023- Staj Hareketliliğine hak kazanan adayların kabul mektubu teslim tarihleri

 

Başvuru sürecine dair bilgilendirme başvuru öncesinde web sitemizden yapılacaktır. Başvurular sadece Erasmus Başvuru Portalı üzerinden https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris adresinden yapılacaktır.