2024-2025 Akademik Yılı Güz-Bahar Yarıyılları için aşağıda listesi verilmiş Türk Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin ilan edilen bölümlerinde bir dönem öğrenim görmek isteyen Meslek Yüksekokulu, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki öğrenciler ve Öğretim Elemanları için ORHUN değişim programı başvuruları başlamıştır.

Başvuru Takvimi:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim kurumlarında duyurulması ve başvuruların alınması 29 Mart 2024 – 30 Nisan 2024
Alınan Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi. Koordinatör Üniversite tarafından başvuruların Üniversiteye göre dağıtılması. 2 Mayıs 2024 – 17 Mayıs 2024
Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi ve Koordinatör Üniversite tarafından genel sonuçların ilan edilmesi 25 Mayıs 2024

 

Başvuruda istenen belgeler:

Öğrenci Değişimi İçin:

1- Öğrenci Bilgi Formu

2- Transkript

Öğretim Üyesi Hareketliliği İçin:

1- Öğretim Üyesi Bilgi Formu

2- Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

Evraklara http://turkunib.org/tr/orhun adresinden ulaşılabilir

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar:

  • Başvurularda sadece bir üniversite ve bir dönem tercihi yapılabilir.
  • Bütün evraklar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
  • Öğrencilerin başvuru için genel akademik not ortalaması dört üzerinden en az iki buçuk (2.5/4.00) olmalıdır.

Değişim programına katılmak isteyen öğretim üyeleri ve öğrenciler bağlı bulundukları üniversitenin değişim programı koordinatörlüklerine başvurabilirler. Değişim programı ile ilgili ayrıntılı bilgi  http://turkunib.org/orhun adresinden alınabilirsiniz.

2024-2025 kontenjan bilgileri için tıklayınız.

2024-2025 Academic Year Fall and Spring Semester ORHUN exchange program applications have started for undergraduate, graduate (must be in the course stage) and PhD students and Academic Staff who want to study for a semester in the announced departments of the member universities of the Organization of Turkic States Turkic Universities Union.

Application Calendar:

Dissemination of information about the start of the program among students and teachers and acceptance of applications in higher education institutions 29 March 2024 – 30 April 2024
Evaluation of the received applications and notification of the results to the Coordinating University. Distribution of applications according to the University by the Coordinating University. 2 May 2024 – 17 May 2024
Notification of the results to the Coordinating University and announcement of the general results by the Coordinator University 25 May 2024

 

Documents required in the application:

For Student Exchange:

1- Student Information Form

2- Transcript

For Academic Staff Mobility:

1- Academic Staff Information Form

2- Academic Staff Mobility Program

Documents are available at http://turkunib.org/tr/orhun

Conditions to be Considered in the Application:

  • Only one university and one semester needs to be selected.
  • All documents must be filled out on a computer.
  • Students must have a GPA of at least two and a half out of four (2.5 / 4.00) to apply.

Academic staff and students who want to participate in the exchange program can apply to the exchange program coordinators of the university they are affiliated with. Detailed information about the exchange program can be obtained from http://turkunib.org/orhun