Devam etmekte olan “2022 yılı KA130 Uzaktan Eğitim Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Projesi” kapsamında” Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) ve Öğretim Teknolojileri bölümleri akademik personelleri için Ders Verme Hareketliliği başvuruları başlamış olup, başvurular Erasmus başvuru portalı üzerinden https://turnaportal.ua.gov.tr adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğüne fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecek olup, OBS üzerinden ayrıca bir başvuru alınmayacaktır. Başvuruda istenen belgelerin sisteme yüklenmemesi durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Personel Ders Verme Hareketliliğine başvuru tarihi 21 Mart- 5 Nisan 2024 saat 23:59’a kadardır. Yerleştirme sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü oia.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen Personel Ders Verme Hareketliliği değerlendirme kriterleri aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Değerlendirme kriterleri için https://oia.atauni.edu.tr/new/erasmus-bilgi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Erasmus+ KA131 Projesi Hareketlilikleri ile İlgili Genel Bilgiler:

 

2022 yılı KA131 Projesi kapsamında Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç, Sırbistan) istinaden 1 personel gönderilmesi öngörülmüştür.

 

Birimimiz KA131 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 gün (seyahat dâhil) olarak sınırlandırmıştır. İlgili hareketlilik türünden hak kazanacak adaylar 31/07/2024 tarihine kadar hareketliliklerini gerçekleştirmelidir.

 

Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine katılacak personelin en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.

 

Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine hak kazanan öğretim üyesi, mevcutta Erasmus+ anlaşması üniversiteleri tercih edebilmektedir. Fakat personeller değerlendirme süreci sonrasında kendilerinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye de gidebileceklerdir.

 

Anlaşmalı kurumlarımıza https://oia.atauni.edu.tr/new/erasmus-bilgi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Gidilen Ülkelere Göre Hibe Miktarları