“2024 KA131 Projesi” kapsamında 2024/ 2025 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemleri için toplamda “43 öğrenim (lisans- yükseklisans) ve doktora hareketliliği” kontenjanı “öngörülmektedir.” Öngörülen kontenjan dahilinde her Fakülte/ Enstitü/MYO/Yüksekokuldan bölüm ayrımı yapılmaksınızın en yüksek Erasmus puanına sahip 1 adayın ön yerleştirmesi yapılacaktır.

***Türkiye Ulusal Ajansı’nın 18/12/2023 tarih ve 90956 sayı numaralı yazısına istinaden; “Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.” Ön yerleştirmesi yapılan adaylar için kesin sonuçlar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2024 yılı KA131 Projesi üniversite hibe sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecektir. Proje sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından genellikle Temmuz- Ağustos ayları arasında açıklanmaktadır.

“2023 KA131 Projesi” kapsamında ise 35 staj hareketliliği kontenjanımız mevcuttur. Staj hareketliliği için devam etmekte olan 2023 yılı KA131 Projesi kapsamında adaylara hibe tahsis edileceğinden değerlendirme süreci sonunda kesin yerleştirme yapılacaktır. İlan edilen kontenjan dahilinde her Fakülte/Enstitü/MYO/Yüksekokuldan bölüm ayrımı yapılmaksınızın en yüksek Erasmus puanına sahip 1 adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

Bölüm/Program aktif anlaşmalarına web sitemizden https://oia.atauni.edu.tr/new/erasmus-bilgi/ linkinden “Anlaşma/ Kontenjan/ Koordinatör” alt menüsünden ulaşabilirsiniz. Bölümünüzün anlaşması olmaması durumunda yalnızca staj hareketliliği başvurusu yapabilirsiniz.

Hâlihazırda devam etmekte olan 2022 ve 2023 yılları KA171 Projesi kapsamında aşağıda verilen ülkeler ile belirtilen kontenjanlar dahilinde öğrenci öğrenim hareketliliği gerçekleştirilebilecektir:

– Arnavutluk- 2 öğrenci,

– Azerbaycan- 1 doktora öğrencisi,

– Bosna Hersek- 2 öğrenci,

– Cezayir- 1 doktora öğrencisi,

– Fas- 1 doktora öğrencisi,

– Gürcistan 1 doktora öğrencisi

– Kazakistan- 1 doktora öğrencisi,

– Kırgızistan- 1 doktora öğrencisi,

– Kosova- 2 öğrenci,

– Lübnan- 1 doktora öğrencisi,

– Rusya- 1 öğrenci,

– Ürdün- 1 doktora öğrencisi.

Program kuralları gereği, yukarıda yer alan doktora öğrencisi yazan ülkelere ülkemizden hibeli olarak sadece personel ve doktora düzeyinde öğrenci gidebilir. Başka bir ifade ile bu ülkelere hibeli olarak ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi gönderilmesi mümkün değildir. Devam etmekte olan 2022 ve 2023 yılları KA171 Projesi kapsamında adaylara hibe tahsis edileceğinden değerlendirme süreci sonunda kesin yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru sonrasında “yedek aday” olarak seçilmeniz ve “hibesiz” öğrenim/staj hareketliği gerçekleştirmek istemeniz durumunda sonuçların açıklanmasını takiben “erasmus@atauni.edu.tr” adresine “hibesiz” hareketlilik talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

Erasmus+ KA131 ve KA171 Projeleri başvuru şartları, program detayları ve Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu hakkında bilgi almak için https://oia.atauni.edu.tr/new/erasmus-bilgi/  linkinden “KA131 Tanıtım” ve “KA171 Tanıtım” alt menülerini ziyaret edebilirsiniz.

 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 

11 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları  veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

12 Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

13 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

14 Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.

15 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

28 Şubat- 8 Mart 2024- Erasmus+ Tüm Dil Sınavları (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) Başvuruları

12- 14 Mart 2024- Y. Dil Sınavları

18 Mart 2024- Y. Dil Sınav Sonuçlarının İlanı

20 Mart 2024- Başvuruların Açılması

4 Nisan 2024- Başvuruların Son günü

22 Nisan 2024- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

22- 26 Nisan 2024- Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz ve Feragatler (E-mail üzerinden erasmus@atauni.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

3 Mayıs 2024- Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

22 Nisan- 31 Mayıs 2024- Staj Hareketliliğine hak kazanan adayların kabul mektubu teslim tarihleri

*** Staj öğrencileri kabul mektuplarını 22 Nisan- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında “erasmus@atauni.edu.tr” adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru aşamasında elinde geçerli bir kabul mektubu bulunan adaylar Öğrenci Seçim Kriterlerine istinaden artı puan alabilmek üzere kabul mektuplarını başvuru sistemine ilgili kısma yüklemelidir aksi takdirde ek puan alamayacaklardır. Staj hareketliliğine başvuran adaylar kabul mektuplarını kendileri temin etmektedir. Erasmusintern.org web sitesinden farklı kurumların staj ilanlarına ulaşabilirsiniz. Zorunlu stajlarını Programımız kapsamında gerçekleştirmek isteyen katılımcılar Bölüm Erasmus Koordinatörlerinden bilgi alabilirler. Adayların hareketliliklerini gerçekleştirebilecekleri son tarih proje bitim tarihi olan 31/07/2025’tir.

 

***DİKKAT***

Tüm başvurular sadece Erasmus Başvuru Portalı üzerinden https://turnaportal.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F adresinden yapılacaktır. Adaylar 12-16 Mart 2024 tarihleri arasında girmiş oldukları dil sınav sonuç belgelerini başvuru portalına kendileri yükleyecektir. Öğrenim hareketliliği için min. dil şartı B1, staj hareketliliği için A2’dir.

  1. Puan Dönüşüm Tablosunda belirtilen “uluslararası” ve “ulusal” sınavlardan birine ait geçerliliği devam eden sınav sonucunu kullanmak isteyen adaylar sınav sonuç belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
  2. 15-17 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça Erasmus Dil Sınavı sonucunu kullanmak isteyen adaylar; İngilizce sınav sonuçlarını başvuru aşamasında sisteme yükleyebilmek için ATAILE tarafından e-mail ile bildirim almadı iseler, ATAILE ile iletişime geçmelidir. Diğer dillerden sınava giren adaylar ise sınav sonuçlarını sınavları düzenleyen Bölümleri ile iletişime geçerek temin edebilirler.  İlgili tarihler öncesi alınan Erasmus+ Programı Dil Sınavları sonuçları geçerli değildir!

Puan Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

ERASMUS sonuç belgenizi https://app.vtest.com/results/ adresinden  isminizin yanındaki “secure code” bilgisini girerek indirebilirsiniz. 2022/2023 Akademik Yılı İngilizce sınav sonuçları için tıklayınız.

 

*** Başvuru sırasında yaşadığınız teknik sorunları erasmus@atauni.edu.tr adresine iletebilirsiniz.